Blir ikkje eigen klinikk

Ortopediklinikk Lærdals dagar som ein frittståande klinikk er talte, trass gårsdagens vedtak.