Litt meir sjølvstyre for sjukehusa

Det regionale helseføretaket (RHF) vil fastsetja prinsipp og standardar og invitera dei lokale helseføretaka (HF) til å laga sine eigne opplegg innanfor desse rammene.