14.000 færre parkeringsbøter

Bergen er blitt en mykere by å parkere i. 14.400 færre bilister fikk bot i fjor enn året før.