Veisalt ødelegger både gulv og bil

Saltingen av veier og fortauer kan føre til at du får ødelagte gulv i huset ditt. Salt og vann er heller ikke bra for skoene dine.