Skule råka av rekneflause

Dei 14 elevane i siste avgangsklasse ved Hauso skule er uthengt som klart dummast på Vestlandet. Men det er byråkratar som treng ekstratimar i matte.