Får 500.000 for kvar tilsett

For kvar Hydrotilsett som tek seg arbeid hos dørprodusenten Dooria i Årdal, betaler aluminiumprodusenten 500.000 kroner.