500 i demonstrasjon

– Staten Israel må søke fredelige løsninger med den lovlige palestinske regjeringen og myndighetene i Libanon. Kun med samarbeid og dialog kan de i fellesskap utrydde terrorisme. Kun da kan det bli fred i Midtøsten.