Kvam vil løyse fengselskrisa

Kvam herad vil byggje fengsel. Overfylte fengsel og lange soningskøar gir håp om hundre nye arbeidsplassar i Hardanger.