Busser bryter sikkerheten daglig

Paradoksalt nok stilles det strengere krav til sikkerheten i biler enn for kollektivtransport. Påbud om bruk av bilbelte neglisjeres daglig og håndheves ikke. Trygg Trafikk mener dagens regelverk er urimelig. Direktør Leif Agnar Ellevset etterlyser en gjennomgang av reglene for bruk av bilbelte i kollektivtrafikk.