Morsmål som før

Det blir foreløpig ingen endring på administrasjonen av morsmålsundervisning i Bergensskolene.