Høy til både Jesusbarnet og nissene

Sterkt duft av høy river i nesen. Få steder møtes gammel og ny tid så markert som i fôrforretningen til M. O. Bjørge i Nøstegaten, vegg i vegg med TV 2.