Du er en forsøkskanin

Produsenten reklamerer med parabenfrie kremer og BPA-frie flasker. Men erstatningen kan være like ille eller verre.

PRESSES TIL ENDRING: Parabenenes dårlige rykte gjør at mange produsenter har faset dem ut og erstattet dem med andre konserveringsmidler, skriver artikkelforfatterne. FOTO: SCANPIX

SJEKKES: Forbrukerne er blitt mer oppmerksomme på skadelige kjemikalier i kosmetikk. Forbrukerrådet sin app kan brukes til å sjekke om produkter inneholder hormonforstyrrende kjemikalier. FOTO: SCANPIX Foto: Scanpi

sp349db7.jpg

  • Marie Nohre
  • Margrete Fagereng
  • Martha Sæstad Endresen
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Hver sommer dukker det opp tester fra Forbrukerrådet om hvilke solkremer som inneholder hormonforstyrrende eller allergifremkallende stoffer. Spesielt stor oppmerksomhet får hormonforstyrrende stoffer, og kunnskapen om disse forbindelsene har utviklet seg mye de siste ti årene.

Ikke testet skikkelig

Margrete Fagereng

Martha Sæstad Endresen

Marie Nohre

Når vi oppdager uønskede kjemikalier, sier myndighetene og forbrukersamfunnet i fra og legger press på produsentene om endringer. Industrien utvikler nye metoder og stoffer som kan erstatte de problematiske forbindelsene. Men konsekvensen av utskiftingen kan være at kjemikalier og midler kommer på markedet før de er ordentlig testet, og forbrukeren blir stående igjen som en forsøkskanin. Forskning viser at noen erstatningsstoffer kan ha andre eller samme negative effekter som det opprinnelige stoffet. Burde kravene til stoffer som tas i bruk heves?

Asbest, bly

Historien viser at flere oppfinnelser har sin pris. Det tok en stund før det ble kjent at asbest er kreftfremkallende, at blytilsetning i maling og bensin kan føre til forgiftninger, og at klorfluorkarbongasser i kjøleskap fører til nedbrytning av ozonlaget. Samtidig blir ikke bildet mediene lager alltid komplett. Det kan føre til unødvendige bekymringer hos forbrukere.

De siste årene har bruk av bisfenol A (BPA) i plastprodukter og parabener i kosmetikk vært omdiskutert fordi de kan være hormonforstyrrende. Naturlige hormoner er viktige for reguleringen av en rekke prosesser i kroppen. Hormonforstyrrende stoffer kan etterligne eller stoppe de naturlige hormonenes effekter i kroppen.

Sårbare i puberteten

Mye av forskningen på hormonforstyrrende stoffer er utført på dyr eller isolerte cellekulturer, men paralleller kan trekkes til mulige effekter på mennesker. Stoffer som påvirker kjønnshormonene, antas å kunne føre til misdannelser av kjønnsorganer, tidlig pubertet og atferdsendringer. Foster, barn i vekst og ungdommer i puberteten vil da være spesielt sårbare. Det er også vist at hormonforstyrrende stoffer kan føre til nedsatt sædkvalitet og fruktbarhet. I det siste har det vært mer oppmerksomhet på kvinner i overgangsalderen på grunn av mistanken om sammenheng mellom hormonforstyrrende stoffer og brystkreft.

Les også

Ti ting du ikke visste om tarmen din

Mange studier indikerer at parabener bør unngås. Men en del studier opererer med høye doser, og få er utført med mennesker som testobjekt. Rotter og mus er vanlige forsøksdyr, men det er noen vesentlige forskjeller på hvordan mennesker og dyr håndterer kjemikalier.

Forbud i Danmark

SJEKKES: Forbrukerne er blitt mer oppmerksomme på skadelige kjemikalier i kosmetikk. Forbrukerrådet sin app kan brukes til å sjekke om produkter inneholder hormonforstyrrende kjemikalier. FOTO: SCANPIX Foto: Scanpi

Danmark innførte forbud mot bruk av parabener i produkter for barn under tre år i 2011. På bakgrunn av forbudet har Europakommisjonens vitenskapelige komité for forbrukersikkerhet (SCCS) publisert flere gjennomganger av aktuell forskning. De kom frem til at parabener ikke er hormonforstyrrende i anbefalte doser. At Danmark likevel går for forbud, gjør sterkt inntrykk på folk. Effekten av motsigende rapporter og artikler blekner i forhold. Siden man ikke kjenner til mulige langtidseffekter og blandingseffekter, kan forbudet i Danmark likevel være et fornuftig føre-var-tiltak, spesielt siden det gjelder barn under tre år.Resultatet av parabenenes negative rykte er at mange produsenter har faset ut disse konserveringsmidlene fra produktene sine og erstattet dem med andre konserveringsmidler, blant annet methylisothiazolinone (MI). Ofte brukes MI i kombinasjon med methylchloroisothiazolinone (MCI). Da er det viktig å spørre seg: Er erstatningene et bedre alternativ?

Kysten vår:

Les også

Hver rød prikk er et ulovlig utslipp som skjedde i 2015

Allergiutbrudd

MI brukes i blant annet maling og kosmetiske produkter for barn og voksne og kan gi svært sterke allergiske reaksjoner, som kontakteksem. Parabener fører derimot sjelden til allergiske reaksjoner. Enkeltpersoner har stått frem med sine historier om allergiske reaksjoner på MI, mediene forteller om en voldsom økning i tilfeller av MI-allergiutbrudd. Flere aviser skrev om Birgitte Viksund, som fikk en sterk hudreaksjon på grunn av MI. Vi har også kunnet lese om lille Emma som utviklet allergi mot MI etter at foreldrene brukte våtservietter med konserveringsmiddelet da hun var baby.

For to år siden publiserte Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS) en gjennomgang av sikkerheten ved bruk av MI og MCI basert på forskning på området. De konkluderte med at verdiene av MI tillatt i produkter som blir liggende på huden ikke er trygge.

Mas om mat:

Les også

Trendforsker tror vi går mot enklere mat

For å minske antall allergifremkallende stoffer kan vi alle registrere eventuelle bivirkninger hos Folkehelseinstituttet. Hvis mange registrerer reaksjoner på samme produkt, kan det være at det stilles krav til endring eller fjerning av produktet. Slik kan vi bruke forbrukermakten på en god måte.

Helseskader i nyre, lever

Forskning tyder på at BPA kan gi mer enn kun hormonforstyrrende effekter. Den europeiske matsikkerhetsorganisasjonen, EFSA, har sett på studier som viser at BPA kan gi helseskader i nyre, lever og celleforandringer i brystet. Etter en omfattende risikovurdering av BPA har de likevel konkludert med at den vanlige mannen i gaten ikke utsettes for utrygge verdier.

Slik blir det neste vinter:

Les også

Bompenger: 225 kroner

Noe som har fått spesielt stor oppmerksomhet er at leker, smokker og tåteflasker kan inneholde plast tilsatt BPA. Som et føre-var-tiltak er det i dag forbud mot BPA i tåteflasker. Flere produsenter reklamerer med BPA-frie produkter. Men hva er BPA byttet ut med? I flere tilfeller erstattes BPA med bisfenol F (BPF) og bisfenol S (BPS). Som navnene antyder er BPS og BPF kjemisk sett beslektet med BPA. Trolig har stoffende lignende egenskaper.

Studier tyder på at også BPS og BPF kan ha hormonforstyrrende effekter. Spørsmålet er om de farlige effektene fremdeles finnes i produkter, bare gjemt under et annet navn.

Hjelper ikke

Det ser ut til at der MI, BPS og BPF har erstattet henholdsvis parabener og BPA, ikke har ført til økt produktsikkerhet. Ja, man har redusert bruken av potensielt farlige stoffer, men det hjelper lite når erstatningene kan være like ille.

Det utvikles stadig modeller for å anslå effekten av strukturelt like stoffer. Godkjenningen av kjemikalier i produkter, spesielt strukturlike erstatninger, bør forbedres. Strengere krav til dokumentering før erstatningsstoffer tas i bruk, vil kunne føre til færre tilfeller hvor forbrukerne blir brukt som forsøkskaniner.

Stoffene som bekymrer:

Parabener

sp02b7fd.jpg Foto: Scanpix

Parabener er en gruppe konserveringsmidler som hindrer bakterie— og soppvekst i kosmetikk og medisiner. De er spesielt fordelaktige fordi de i liten grad påvirker aktive ingredienser.Det er gode grunner til å bekymre seg for bruken av parabener. Studier har blant annet vist redusert vektøkning hos gravide rotter, forstyrret kjønnsutvikling hos hunnrotter og negative effekter på reproduksjonssystemet hos hannmus.

Bisfenol A (BPA)

sp46b82c.jpg

BPA finnes som en av de viktigste byggesteinene i mange plastbeholdere og i beskyttende lag på hermetikk og i kvitteringer. Plasten er ofte robust og gjennomsiktig og blir derfor brukt til å oppbevare mat og drikke. Men man er bekymret for at det kan lekke BPA fra beholderne og over i mat og drikke, særlig ved oppvarming eller hvis beholderen inneholder fettrike produkter.

Kjemisk cocktail

Tidligere har man gjerne tester enkeltstoffer hver for seg, men vi omgir oss med mange ulike stoffer fra ulike kilder. Effekten av blandingen kan være en annen enn når stoffet virker alene. Derfor er det enighet om at vi bør se mer på hvilke effekter blandingen av ulike kjemikalier kan gi. Med tanke på mulige blandingseffekter og den totale eksponeringen for flere ulike hormonforstyrrende stoffer, kan man diskutere om de gitte grenseverdiene er trygge eller ikke. Da det finnes flere hundre tusen typer kjemikalier, vil det være praktisk umulig å teste alle kombinasjonene. Det er likevel viktig å fortsette studiene av coctaileffekter av ulike grupper kjemikalier man ofte finner i naturen.

Marie Nohre, Margrete Fagereng og Martha Sæstad Endresen har skrevet denne artikkelen som del av emnet miljøtoksikologi ved Institutt for biologi, Universitetet i Bergen. De er masterstudenter ved ulike institutter.

Publisert
  1. Innsikt
Takk for at du leser BTIkke gå glipp av alle nyheter fra Vestlandets største avis.
Bli abonnent

Les mer om dette temaet

  1. Dette PR-stuntet ble ikke helt riktig

  2. De ni viktigste månedene

  3. Lurt å velge pensjon ut fra forventet levealder

  4. Bare én sak bekymrer oss mer enn dette

BT anbefaler

«Her har styret en vrien nøtt foran seg»

LES SAKEN