• (1/4)
    STORT SKRED: Skredet løsnet 900 meter ovenfor stølen. For første gang på 120 år ble bygninger på stedet ødelagt som følge av snøen. Huset som ble flyttet 50 meter ligger begravd i snøen, bak bygningen man ser til venstre i bildet. FOTO: Magne Sørestrand

Snøskred flyttet huset 50 meter