• ALLE UT: Senteret ble tømt for handlende da alarmen gikk. FOTO: 2211-tipser

Brannutrykning til Lagunen

Kjøpesenter evakuert etter brann i bosspann.