• (1/2)
    VINTERVEIEN: Hemsedalsfjellet er den mest brukte vinterveien mellom øst og vest. En ny rapport slår fast at den samfunnsøkonomiske brutto-gevinsten blir på 31 milliarder kroner om en satser på denne veien som hovedrute mellom Oslo og Bergen. Da må veien kortes ned med 40 kilometer.

Raja slakter veirapporten