• FORESLÅR ENDRING: Fylkesleder Pål Kårbø i KrF, ønsker en snarlig fornying av fergeflåten i Hordaland.

KrF vil fornye fergene