Professor Thomas Nordahl ved Høgskolen i Hedmark mener alle barn kan få et godt tilbud i vanlig skole. Til og med de som har aller størst vansker.

- De vil måtte være skjermet, og må få være for seg selv. Men det kan gå bra. Alt avhenger av kvaliteten på tilbudet, sier han.

Det har lenge vært et prinsipp i norsk skolepolitikk at alle barn bør integreres i den ordinære skolen. Nordahl mener dette er viktig å beholde.

- For samfunnet er det et viktig mål å tilstrebe at alle elever får et likeverdig tilbud, og det får de nok best i den ordinære skolen, sier han.

Flere på spesialskole

I 1991 ble statlige spesialskoler vedtatt nedlagt, men i tiårene som har fulgt, ser det ut til at elevtallet på spesialskoler og spesialavdelinger har økt.

Nordahl understreker at det ikke finnes en eksakt oversikt på grunn av ulike definisjoner og rapportering. Men undersøkelser fra Høgskolen i Hedmark viser at det i skoleåret 2011-12 var rundt 5000 elever som fikk undervisning på spesialskoler eller -avdelinger (Utdanningsdirektoratet har andre tall, se faktaboks).

I 2000-01 var tallet rundt 4000 elever. Ti år tidligere var det bare 3000.

- Stortinget har hatt en intensjon om et inkluderende fellesskap. Denne har ikke blitt fulgt opp. Kommunene har bygd opp tilbudet, sier Nordahl.

Han mener noe av forklaringen er at tilgang på spesialskoler kan skape et behov for dem.

- Samtidig er det sånn at vi ikke alltid lykkes med integrering. Da er det fortvilende å være foreldre, og da oppstår behovet for et annet type tilbud, sier Nordahl.

Ønsker debatt

Ellen Margrethe Hansen har sittet i arbeidsgruppen som har utarbeidet rapporten i Bergen. Hun understreker at de ikke anbefaler å legge ned Tveiterås, men har anbefalt at Bergen kommune i fremtiden ikke har rene spesialskoler. Utover det ønsker hun ikke å kommentere saken.

Skolebyråd Harald Victor Hove (H) vil heller ikke flagge sitt synspunkt i saken, men ønsker at vi får en ny, nasjonal debatt om spesialskoler.

- Fellesskap betyr ikke nødvendigvis at vi alle skal inn i samme klasse. Kanskje vi skal ha tilbud til elever som finner fellesskap på andre måter, sier byråden.