Tilbake til barnehjem

Frps barneminister vil plassere flere barn på institusjon i stedet for i fosterhjem.

Publisert Publisert

JUSTERER KURSEN: Barneminister Solveig Horne mener det er på tide å justere kursen i barnevernet. - Det høres fint ut med fosterhjem, men vi ser at flere barn kan trenge en institusjon, sier hun. Foto: Olav Olsen

— Vi ser at barnevernet sliter med å rekruttere nok fosterhjem, og at mange barn flyttes fra fosterhjem til fosterhjem. Derfor mener jeg det er på tide å ta en pust i bakken og se på barnets beste. For flere enn i dag kan løsningen være institusjon, sier barne- likestillings og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp).

Under den rødgrønne regjeringen er det slått fast at barn under 13 år ikke skal på institusjon, men plasseres i fosterhjem.

Vil justere kursen

Horne mener Norge har gått for langt i den retningen og vil justere kursen.

— Det høres fint ut med fosterhjem, men vi ser at flere barn kan trenge en institusjon. Barn har mer sammensatte utfordringer enn tidligere og mange barn i 11- 12-årsalderen flytter fra det ene hjemmet til det andre, sier hun.

- I dag er systemet slik at kommunene betaler for fosterhjem, mens staten tar regningen for forsterkede fosterhjem og institusjonsplasser. Vil du gjøre noe med denne fordelingen, hvis flere skal få institusjonsplass?

— Vi ønsker først å gi dette signalet, så får vi se om systemene må tilpasses, sier hun.

- Staten tildeler institusjonsplass etter søknad fra kommunene. Er det mange som får avslag?

— Ja, det er signalene vi får. Mange kommuner mener barna trenger en institusjon, men får beskjed om å plassere i fosterhjem.

- Fins det ledige institusjonsplasser?

— Ja, det er mange aktører, både offentlige og private som har ledig kapasitet, sier Horne.

Bekymret for akuttall

Les også

Hos Terese og Inge står det alltid et barnerom klart. De har tatt imot 18 barn i krise.

I går meldte BT at tallet på barn som blir akuttplassert i fosterhjem er doblet siden 2007 fra 565 til 1181 i 2013.

Horne er bekymret for det høye tallet på akuttplasseringer.

— Akuttplasseringer er traumatisk for hele familien. Når det er snakk om overgrep og vold, er det nødvendig å handle raskt og det står stor respekt av dem som påtar seg å være beredskapshjem. Samtidig viser økningen hvor viktig det er for barnevernet å komme tidlig inn og være rustet til å gi riktig hjelp i hjemmet, sier hun.

Neste uke skal barneministeren til Bergen. Der skal Horne blant annet besøke SOS-barnebyer, som for fem år siden åpnet landets første barneby i Olsvik.

Til barnebyen

I desember sa barnebyleder Morten Lillestøl Madsen er barnebyen er full. Barnebyen har ledige hus, men mangler fosterforeldre. Barenbyen regnes som en institusjon.

— Opptil flere ganger i måneden blir jeg kontaktet av Bufetat med spørsmål om vi kan ta imot barn. Det er ikke lett å si nei til barn som trenger hjelp, men slik situasjonen er nå har vi ikke plass, sa Madsen.

SOS-barnebyer jobber med å etablere barneby nummer to i Ringsaker kommune i Hedmark.

Horne er åpen for at Norge kan få enda flere barnebyer.

— Nå vil jeg først besøke barnebyen og se hva dette tiltaket er. Så får vi se om vi kan få på plass flere barnebyer, sier hun.

Publisert