Tilbake til barnehjem

Frps barneminister vil plassere flere barn på institusjon i stedet for i fosterhjem.