— Vi ser at barnevernet sliter med å rekruttere nok fosterhjem, og at mange barn flyttes fra fosterhjem til fosterhjem. Derfor mener jeg det er på tide å ta en pust i bakken og se på barnets beste. For flere enn i dag kan løsningen være institusjon, sier barne- likestillings og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp).

Under den rødgrønne regjeringen er det slått fast at barn under 13 år ikke skal på institusjon, men plasseres i fosterhjem.

Vil justere kursen

Horne mener Norge har gått for langt i den retningen og vil justere kursen.

— Det høres fint ut med fosterhjem, men vi ser at flere barn kan trenge en institusjon. Barn har mer sammensatte utfordringer enn tidligere og mange barn i 11- 12-årsalderen flytter fra det ene hjemmet til det andre, sier hun.

- I dag er systemet slik at kommunene betaler for fosterhjem, mens staten tar regningen for forsterkede fosterhjem og institusjonsplasser. Vil du gjøre noe med denne fordelingen, hvis flere skal få institusjonsplass?

— Vi ønsker først å gi dette signalet, så får vi se om systemene må tilpasses, sier hun.

- Staten tildeler institusjonsplass etter søknad fra kommunene. Er det mange som får avslag?

— Ja, det er signalene vi får. Mange kommuner mener barna trenger en institusjon, men får beskjed om å plassere i fosterhjem.

- Fins det ledige institusjonsplasser?

— Ja, det er mange aktører, både offentlige og private som har ledig kapasitet, sier Horne.

Bekymret for akuttall

I går meldte BT at tallet på barn som blir akuttplassert i fosterhjem er doblet siden 2007 fra 565 til 1181 i 2013.

Horne er bekymret for det høye tallet på akuttplasseringer.

— Akuttplasseringer er traumatisk for hele familien. Når det er snakk om overgrep og vold, er det nødvendig å handle raskt og det står stor respekt av dem som påtar seg å være beredskapshjem. Samtidig viser økningen hvor viktig det er for barnevernet å komme tidlig inn og være rustet til å gi riktig hjelp i hjemmet, sier hun.

Neste uke skal barneministeren til Bergen. Der skal Horne blant annet besøke SOS-barnebyer, som for fem år siden åpnet landets første barneby i Olsvik.

Til barnebyen

I desember sa barnebyleder Morten Lillestøl Madsen er barnebyen er full. Barnebyen har ledige hus, men mangler fosterforeldre. Barenbyen regnes som en institusjon.

— Opptil flere ganger i måneden blir jeg kontaktet av Bufetat med spørsmål om vi kan ta imot barn. Det er ikke lett å si nei til barn som trenger hjelp, men slik situasjonen er nå har vi ikke plass, sa Madsen.

SOS-barnebyer jobber med å etablere barneby nummer to i Ringsaker kommune i Hedmark.

Horne er åpen for at Norge kan få enda flere barnebyer.

— Nå vil jeg først besøke barnebyen og se hva dette tiltaket er. Så får vi se om vi kan få på plass flere barnebyer, sier hun.