— Vi vet at slike arbeidstidsordninger ikke fremmer god helse. Dette er ekstreme ordninger. Vi har kunnskap om at det kan føre til søvnmangel, medvirke til mageproblemer og brystkreft. Du oppdager kanskje ikke problemene de første årene, men risikoen er stor på lang sikt, sier leder i Fagforbundet, Mette Nord.

Torsdag stilte helsebyråd Hilde Onarheim (H) og arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) på Ladegården for å uttrykke sin fortvilelse over at Fagforbundet sier nei til en alternativ turnusordning med langvakter i helgene. I bytte skulle de ansatte få flere frihelger.

— Dette er en ordning de ansatte selv ønsker og gir mer fornøyde ansatte. Det er bedre for pasientene som får stabile pleiere. Det gir flere pleiere heltidsstillinger, og tilfører sektoren mer arbeidskraft, sier arbeidsminister Robert Eriksson.

Ladegården Sykehjem søkte i fjor Sykepleierforbundet og Fagforbundet om å få godkjent den nye turnusen på demensposten. Den innebærer jobbing bare hver fjerde helg, mot hver tredje helg i dag. Kostnaden er at de ansatte da må jobbe 13 timer lørdag og søndag.

Ifølge Arbeidsmiljøloven kan det gjøres unntak fra de normale arbeidstidsbestemmelsene. Arbeidsdager ut over 13 timer må avtales med fagforeningen sentralt.

Ut i protest

Sykepleierforbundet sa ja til prøveordningen. Fagforbundet sa ja lokalt, men nei sentralt.

Flere ansatte har reagert med å melde seg ut av Fagforbundet. I følge avdelingsleder Kjersti Tollefsen på Ladegården er ordningen frivillig, og mange ansatte har ønsket å delta.

Helsebyråd Onarheim mener avslaget går ut over både de ansatte og pasientene.

Arbeidsminister Robert Eriksson viser til at regjeringen ønsker å prøve alternative arbeidstidsordninger. Han vil følge opp situasjonen ved Ladegården sykehjem i regjeringens arbeid med å justere Arbeidsmiljøloven om arbeidstider og alternative turnuser.

Reagerer på pampevelde

- Er situasjonen ved Ladegården sykehjem et eksempel på «stutumholdning» som Frp ofte har kritisert i norsk samfunnsliv?

— Jeg synes Fagforbundet bør lytte mer til sine egne medlemmer. Det er en rød tråd i vår politikk at vi lytter til folk flest, fremfor pampevelde i enkelte organisasjoner, sier Eriksson.

Leder i Fagforbundet Mette Nord vil ikke la seg rikke.

— Å jobbe ut over åtte timer påvirker konsentrasjonen. Det kan sammenlignes med jetlag eller å få promille. Reaksjonsevnen går ned. Å jobbe på en demsavdeling krever god konsentrasjon hele tiden. Det klarer man ikke med en slik arbeidstid, sier Nord.

- Gjør det inntrykk at dine egne medlemmer melder seg ut i protest?

— Helt klart, Men vi kan ikke si ja til en risikofylt arbeidssitasjon for å beholde medlemmene.

- Vet ikke de ansatte sitt eget beste?

— Vi vet ikke hvilke kunnskap de sitter med om konsekvensene av denne ordningen i et lengre perspektiv. Men det har vi, og mer vil komme. Derfor kan vi ikke godkjenne ordningen, sier Nord.

Saken fra Ladegården sykehjem er sendt over Arbeidetilsynet for ny avgjørelse. Det skjer fordi flertallet på demsavdelingen nå er uorganiserte.