• (1/5)
    FORSLAG 2: Lang biltunnel 33 kilometer, fra Vaksdal direkte til Voss. Mye ny vei, lite ny bane. FOTO: STATENS VEGVESEN

Alle veier om Vaksdal

Her er alternativene for ny vei og jernbane mellom Bergen og Voss.