• IKKJE REDD FOR FRÅVÆR: Lærar på Nordnes skole, Turid Skogedal (til v.), meiner det ikkje er eit problem å nytte vikarar når lærarar er ute i vidareutdanning. - Så lenge vikarane har relevant utdanning opplever eg at dette fungerer godt, seier Skogedal. Her hjelper ho elevane Ingrid Almquist Lien (til v.) og Julie Herland Listhaug (til h.). FOTO: Rune Meyer Berentsen

Redd regjeringa si storsatsing vil feile

Lærarar fryktar ny stipendordning for vidareutdanning vil gjera den eksisterande ordninga dårlegare.