Her er det mest attraktivt å bu i heile Hordaland

Meland er den mest attraktive kommunen for busetting i Hordaland.