• 9189.jpg

Færøy lå i bakevjen

Da krigen brøt ut, var Færøy fort et av få forsvarsverk rundt Bergen.