Islamsk ytringsfrihet

Ytringsfriheten er ikke bare en vestlig verdi. Den er også en viktig verdi i islam.