• Jeg har ikke tillit til ham nå, sier fylkesleder Geir Kjell Andersland.

Tilliten til Fremskrittspartiets statsråd i Justis— og beredskapsdepartementet er tynnslitt etter fredagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Mest opprørt er de i Rogaland og Agder-fylkene.

Lørdag uttalte kommunalråd Per A. Thorbjørnsen i Stavanger at Rogaland Venstre vil behandle en mistillitsresolusjon mot Frp-statsråden.

— Vi stiller oss undrende til det som har kommet frem de siste månedene, og vi lyttet til høringen med tiltakende uro. Vi opplever at Anundsen ikke har fulgt opp den klare avtalen som er mellom KrF, Venstre og regjeringspartiene, sa Thorbjørnsen.I uttalelsen som ble vedtattpå fylkesårsmøtet i Rogaland søndag, overlates imidlertid spørsmålet om eventueltmistillitsforslag mot justisministeren til stortingsgruppen.

Inntrykket av at fylkeslagetville «vedta mistillit» Anundsen, slik gruppeleder Per A. Thorbjørnsen iStavanger ga uttrykk for, var feilaktig, ifølge fylkesleder Kjartan AlexanderLunde.

— Det er klart det er veldigmye sinne og frustrasjon i Rogaland Venstre over det justisministeren hargjort, men det får bli opp til Stortinget og stortingsgruppa å avgjøre detformelle rundt et eventuelt mistillitsforslag, sier Lunde til NTB.

«Det er Stortinget sinoppgave å fremme og vedta mistillitsforslag. Det er Rogaland Venstre sin rett åuttrykke at vi ikke har tillit til at justisministeren har tatt avtalen medVenstre/KrF og asylbarnsakene på alvor», heter det i den vedtatte resolusjonen.

— Vi er enige om å uttrykke at vi har gått fra skuffelsetil mistillit. Rogaland Venstre uttrykkernå klar mistillit. Det er det viktigste for oss. Så får stortingsgruppentrekke parlamentarisk konsekvenser. Vi har til de grader løftet asylbarna fram i løpet avhelgen. For oss handler dette om barna og at avtaler er til for holdes, sier Thorbjørnsen.

ANUNDSEN SVARER: «Jeg ønsker å komme med noen klargjøringer»

- Trenger ny justisminister

Asylbarn-saken ligger fortsatt på bordet tilkontroll- og konstitusjonskomiteen og vil bli behandlet på komiteens møtetirsdag. Hva som blir det endelige utfallet, var det for tidlig forkomitémedlemmene å uttale seg om etter den åpne høringen fredag.

På Hordaland Venstre sitt årsmøte har det ikke blitt lagt frem noen forslag om mistillit til justisministeren. Men flere har tatt opp at de er kritiske til statsrådens behandling av saken. Blant dem er fylkesleder Geir Kjell Andersland.

— Jeg har ikke tillit til ham nå. Det sa jeg i mitt innlegg, noe som utløste stor applaus i salen.

— Han tar ikke noe selvkritikk og avviser eget ansvar. Han kan ikke skylde dette på politiet, sier Andersland.

- Er det sånn at for din del så blir det med ord og ikke resolusjon?

— Det er et godt spørsmål. Jeg vet ikke helt hva jeg skal svare på det. Jeg synes at vi lar ham slippe for lett. Han fortjener kritikk, men det har ikke vært tema å lage en uttalelse om det.

Må sove på det

- Vurderer du å fremme et slikt forslag søndag?

— Jeg kan godt forsøke det. Det må jeg tenke på. Kritikken min er like sterk om det kommer en uttalelse eller ikke. Jeg må sove på det, sier Andersland tvetydig.

Han er derimot krystallklar i sin dom over statsråden.

— Vi må stå i samarbeidsavtalen, men vi trenger en ny justisminister.

Veldig kritisk

Heller ikke i Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane vil de fremme resolusjon. Det gjør de derimot i Agder-fylkene, som skal ha årsmøte førstkommende helg.

— Det skulle bare mangle at ikke Rogaland gjør det de gjør. Vi kommer til å ha en resolusjon. Vi kommer til å være veldig kritiske. Anundsen har sabotert den asylavtalen vi hadde med regjeringspartiene.

- Vil den bli vedtatt?

— Ja, det føler jeg meg ganske sikker på, sier Jan Kløvstad, fylkessekretær og bystyremedlem i Arendal.

Også i de andre kystfylkene i Sør-Norge er det stor misnøye.

— Det virker som alle er samstemt i at tilliten er svekket. Og den var jo så tynnslitt som den bare kunne bli i utgangspunktet. Jeg vil ikke si mer, men det kan jo være mulig å trekke noen logiske slutninger ut fra det jeg har sagt, sier Trond Åm, fylkesleder i Sør-Trøndag.

— Vi har fremmet et resolusjonsforslag som går på at asylbarna skal få mulighet til å komme tilbake. Vi mener barna er viktigere enn statsråden, sier Ragnhild Helseth, leder for Møre og Romsdal Venstre.

— Vi har tillit til at stortingsgruppen ordner denne saken, men tilliten til Anundsen er ikke på topp, mener Gunhild Stang, fylkesleder Sogn og Fjordane Venstre.

KRITISK: Kommunalråd Per A. Thorbjørnsen (V) i Stavanger mener at justisministeren ikke har fulgt opp avtalen med sitt parti.
SCANPIX