Ildsjeler i tospann

Gerd og Turid Reistad (77) bruker mesteparten av pensjonisttilværelsen på å ta seg av beboerne på Adventkirkens sykehjem. I går fikk de Omsorgsprisen for innsatsen sin.