• GLADKONTROLL: I stedet for å skrive ut bøter, deler de som deltar i gladkontrollen ut sjokolade. FOTO: MARIT NEDKVITNE

- En del blir ganske nervøse

Men denne kontrollen trenger du ikke frykte.