I fjor ble beboerne i Trikkebyen på Møhlenpris boligmillionærer. I hvert fall på papiret.

En dom i tingretten ga dem rett til å selge leilighetene sine til markedspris. Det til tross for at inngangsbilletten har vært en aksje med tilhørende borett, kjøpt til en symbolsk pris. Husleie og felleskostnader har kommet i tillegg.

— Gjort verdiløse

En vedtektsendring for to år siden, på en generalforsamling i Bergen Sporveisfunksjonærers Byggeselskap, gjorde det mulig å selge leilighetene til markedspris. Det er denne vedtektsendringen striden har stått om.

Nå er det snudd helt på hodet igjen

Kåre M. Fosse, Trikkebyen-beboer

Bergen Sporveisfunksjonærers Forening eier 15 prosent av aksjene i Trikkebyen. Men det er aksjer uten borett. Dermed anket foreningen dommen fra tingretten. Og nå har de vunnet frem. Lagmannsretten mener blant annet at beboerne har fått rettigheter til verdier «utan noko form for motyting til selskapet.»

  • Vi mener foreningens aksjer i realiteten ble gjort verdiløse ved vedtektsendringen i 2013. Vi er godt fornøyd med dommen. Dette er en gledens dag, sier advokat Geir Hovland, som har representert sporveisforeningen i retten.

— Vi reagerte på at aksjonærer med borett tildelte seg selv en rett til å selge åpnet, mens de selv hadde fått leilighetene nesten gratis, sier Hovland. Advokaten sier det kom opp under rettssaken, muntlig, at byggeselskapet er innstilt på å gi foreningen vederlag for deres aksjer.- Men det lå ikke i vedtektsendringen fra 2013. Nå blir det en forhandlingssak om man kan bli enige om en endret selskapsstruktur for fremtiden, for eksempel borettslag eller sameie, sier Hovland.

«Skuffelse»

Kåre M. Fosse er beboer i Trikkebyen. I 1991 betalte han 1000 kroner for å flytte inn. Torsdag kveld hadde han fått med seg, og delvis lest, dommen fra Gulating.

Advokat Hogne Sandanger
PRIVAT

— Jeg er skuffet over at rettsvesenet kan snu så totalt om. Avgjørelsen i tingretten var jo ganske klar. Nå er det snudd helt på hodet igjen, sier Fosse. Han vitnet i saken i begge rettsinstanser, i egenskap av at han tidligere var sekretær i sporveisforeningen. Fosse kaller lagmannsrettens dom «fortærende».- Nå har ikke jeg tenkt å selge. Men vil jeg flytte nå, går aksjen tilbake til byggeselskapet. Men verdien av leiligheten må jeg skatte for, og jeg får ingenting igjen for å ha pusset opp hele kåken. Det var slike ting vi reagerte på da vi gikk inn for å endre vedtektene, sier Fosse. Han påpeker også at ingen vil arve noe fra ham, om han blir boende i leiligheten til han dør.

Mener dommen er feil

Hogne Sandanger har vært byggeselskapets, og dermed indirekte beboernes, advokat. Også han er skuffet.

— Dommen er overraskende, og jeg mener den er feil. Nå må jeg lese nøye gjennom den og drøfte med min klient om vi skal anke eller ikke, sier Sandanger.

— Det som er helt klart, er at ingen beboere nå kan selge leilighetene sine, slik de hadde kunnet om tingrettsdommen ble stående. Nå må de bare avvente og se hva som blir det endelige utfallet.

TomOrmberg, styreleder i AS Bergen Sporveisfunksjonærers Byggeselskap, sier deskal gå nøye gjennom dommen og vurdere en anke til Høyestrett.

-Dommen slår fast at vi er at boligaksjeselskap, altså at vi har en borett, ikkebare en leierett. Det er viktig i seg selv. Men vi er skuffet over dommen, sier han.

Nå skal dommen diskuteres både i styret og med byggeselskapets juridiske rådgivere, sier Ormberg.

— Vi ser atdet er en rekke prinsipielle spørsmål som hadde krevd behandling i en høyererettsinstans, selv om det er et trangt nåløye inn til Høyesterett. Blant annetsynes vi det er problematisk at styret peker ut aksjonærer, samtidig som aksjonærene skal være med på å velge styre. Det var dette punktet vi mente varproblematisk med de gamle vedtektene, og som var den viktigste motivasjonen forå endre dem, sier styrelederen.

Han sier hele rettsprosessen har vært uønsket sett fra deres side.

— Vi har hele tiden ønsket å få til en minnelig ordning med Bergen Sporveisfunksjonærersforening, sier Ormberg.