24.000 liter drivstoff rant ut på Bergen lufthavn Flesland

OPPDAGET ETTER TO DAGER: 24.000 liter drivstoff lekket fra tankene til Flytanking AS på Flesland lufthavn den 10.februar til det ble oppdaget noen dager etterpå . Tankanlegget til Flytanking AS ligger på østsiden av rullebanen, nær forsvarets anlegg, og altså utenfor bildet. TOR HØVIK (arkiv)

  • Svært alvorlig hendelse, sier Hordalands miljøvernsjef. Kommunen er ikke informert.

I begynnelsen av februar rant 24.000 liter drivstoff for jetfly ut på anlegget til Flytanking AS på Flesland.

— Vi har hatt et uhell på tankanlegget på Flesland. Det skjedde rundt den 10. februar, og ble oppdaget det noen dager etterpå, sier daglig leder Tomas Jacobsson.

Hendelsen skal ha skjedd i forbindelse med en tankfylling, der det skal ha skjedd en overfylling.

Utslipp i grunnen

— Vi har fått utslipp i grunn og i oljeskilleren. Da vi oppdaget oljefilm på bekken bak anlegget ble det lagt ut lenser for å stanse videre utslipp, sier Jacobsson.

Han mener det ikke er snakk om store utslipp i bekken, og selskapet er i gang med å pumpe opp drivstoffet. Jacobsson kan verken bekrefte eller avkrefte at 24.000 liter har rent ut, som er tallet kystverket opererer med.

— Tallet kan både være større og mindre, sier Jacobsen, som sier det er satt i gang en intern granskning av hendelsesforløpet.

Alvorlig miljøskadelig potensial

På Flesland lufthavn bekrefter de at situasjonen nå er under kontroll

— Dette er en hendelse som har et alvorlig miljøskadelig potensial, og derfor har flyplassen gjort tiltak for å hindre at det får miljøkonsekvenser. Det er lagt ut lenser og gjort tiltak med sugebil som tar opp eventuell fuel som renner bort fra anlegget. Foreløpig er det ikke noe utslippskader mener vi, sier Øystein Skaar, operativ sjef på Flesland.

— Var det noen gang fare for eksplosjoner og brann?

— Dette er et fuelanlegg som er inne på østsiden av rullebanen, mot forsvarets arealer. Langt unna både fly og passasjerer, sier Skaar.

- Svært alvorlig

Dette var akutt forurensing og en hendelse vi absolutt skulle vært foruten, sier miljøvernsjef Kjell Kvingedal ved Fylkesmannen i Hordaland.

— Det er svært alvorlig at så mye drivstoff kan renne ut av et tankanlegg på Norges nest største flyplass, sier han.

Kvingedal forteller at han fikk saken på bordet rett før helgen. Vi vil nå følge opp etterarbeidet og sørge for at alle skritt for å rydde opp er tatt, sier han.

Fylkesmannen kan bøtelegge selskapet hvis de anser det nødvendig.

— Normalt vil det ikke være nødvendig med pålegg i slike saker, fordi skadevolder gjerne er sterkt motivert til å rydde opp, sier Kvingedal.

- Ikke informert

Bergen kommune var ikke informert om saken da BT ringte Sonja Monica Skotheim, leder for avdeling for miljørettet helsevern. Kontoret har blant annet ansvar for å føre tilsyn med alle de biologiske, kjemiske og fysiske faktorene i miljøet som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen.

— Vi skal være informert om slike hendelser. Jeg kan ikke svare på om det har vært fare for drikkevannet i området, men skal ta opp saken straks jeg kommer på jobb i morgen, sier Skotheim.

- Dårlig sikring

Naturvernforbundet forteller at det er sjelden man snakker om utslipp av denne størrelsesorden.

— Det høres heldigvis til sjeldenhetene. Jeg kan ikke huske at så store mengder har rent ut før, sier leder Lars Haltbrekken.

Selskapet kan ikke ha alt på stell, mener han.

— For at 24.000 liter drivstoff skal renne ut, må man ha ganske dårlig sikring. Her har det rent lenge, sier Haltbrekken.

— Hvorfor er drivstoff svært alvorlig for omgivelsene?

— Fordi det kan forurense grunnvannet og forgifte mennesker, men nå vet jeg ikke hvordan grunnvannforholdene er på Flesland. Det vil også kunne renne ut i bekker og vassdrag, og bety døden for fuglene som kommer i kontakt med drivstoffet. I tillegg vil det drepe annet liv i vannet, sier Haltbrekken.