- Det pågår en intens kamp om noen av de viktigste institusjonene vi har. Blir Sunnhordland koblet mot Rogaland gjennom politi, helsevesen og utdanning, vil det få stor betydning for Bergen og Hordaland, sier Magne Kydland, ansvarlig redaktør i Mediehuset Sunnhordland.

I en kronikk i dagens BT slår han fast at fagmiljøer vil trekke sørover mot Stavanger, og at Bergen ikke lenger vil være den foretrukne samarbeids­partneren for Sunnhordland,

Han tror at dersom store etater blir trukket mot Stavanger, vil dette vanskelig la seg reversere.

- Vi er rett og slett i en situasjon hvor Bergen står i fare for å miste Sunnhordland til Stavanger, og dermed også sin status som Vestlandets hovedstad, sier han.

- Har seg selv å takke

Kydland mener at Bergen har seg selv å takke for at Stavanger nå ser ut til å trekke det lengste strået.

- Dessverre har ikke Bergen eller Hordaland fylke vist særlig interesse for Sunnhordland. Bergen tenker mest på seg selv, og har ikke vært sin rolle bevisst. I stedet for å inkludere omlandet sitt, har de skubbet det fra seg, sier han.

Han viser spesielt til veiprosjektene på E39, Rogfast og Hordfast.

- Mens man i Rogaland har vist handlekraft, har man i Hordaland ikke en gang klart å enes om traseer, sier han.

Også Stord-ordfører Liv Kari Eskeland (H) skulle gjerne sett at bergenserne løftet blikket over bygrensene.

- Man har kanskje ikke vært oppmerksomme nok. Stavanger har vært tydeligere på at næringslivet strekker seg langs hele vestlandskysten. Bergen har hatt nok med seg selv. Riktignok har dette kommet seg etter at Bergen ble med på laget om fergefri E39, sier hun.

Eskeland understreker at sunnhordlendingene har levd godt i sameksistens med Haugaland.

- Men vi er hordalendinger, og den naturlige tilknytningen for oss er mot Bergen, sier ordføreren.

Kan skape presedens

Eskeland poengterer at det er svært viktig for Sunnhordland å vinne den pågående kampen om politigrensene. Selv om det ikke foreligger konkrete planer om nye helsegrenser, frykter Eskeland at også disse vil stå i fare for å flyttes.

- Kampen om hvor politidistriktsgrensene skal gå, kan skape presedens for de neste kampene som eventuelt skal utkjempes. Politi, brannvesen og helsevesen henger sammen. Om politidistriktet flyttes sørover, er sjansene store for at de andre instansene flyttes samme vei, sier hun.

Fylkesordføreren i Hordaland, Tom-Christer Nilsen (H), mener at det er uheldig om Sunnhordland får for mange sterke bindinger mot Stavanger.

- Stord, Bømlo og Fitjar har sentrale bedrifter med sterke kompetansemiljø som er svært viktige for Hordaland. Vi skulle gjerne sett at de knyttet seg tettere opp mot resten av fylket i stedet for å bli trukket sørover, sier han.

rogaland kommune.pdf