Private advokater vil bli Høyesterettsdommer

At søkerlisten blir offentlig hindrer ikke lenger advokater fra private firmaer å søke seg til Høyesterett.