Nattjazz-sjefen syng vitsar

Jon Skjerdal stiller opp under tvil i vår vestnorske humorserie. Han meiner han har budd så lenge i Bergen at han ikkje er skikkeleg sogning lenger. Men det skal visa seg at han tar feil.