- Kommunen er medskyldig

Mor til to barn som skal være utsatt for overgrep laster nå Voss kommune for det hun mener har skjedd.