Leger anbefaler eggdonasjon

Eggdonasjon er forbudt i Norge. Likevel har overlege Knut Hordnes ingen betenkeligheter med å anbefale eggdonasjon til ufrivillig barnløse.