Slipper straff for grunnstøting

Men politiet er kritisk til ruten styrmannen valgte.