- Vi kan ikke svare

Helse Bergen, som har ansvaret for drapsmannen, kan ikke gi ut noen opplysninger til de etterlatte.