Mister tilskudd fra staten

Gjør kommunen unntak og legger to og to på samme rom, gir det tap av statlige driftstilskuddene.