Mener lokk er løsningen

Før han slåss seg til Stortinget, vil Filip Rygg (KrF) at det legges lokk på Bergen. - Byen trenger en lokkstrategi, sier han.