Hjelp til nervøse vitner

Vitner som gruer seg til å gå i retten får noen å støtte seg til.