Bruker ikke ny skanner

Røntgenskanneren skulle avsløre ulovlige gjenstander som ble forsøkt smuglet inn i Bergen fengsel. I stedet har den stått stuet vekk. Bare én ansatt kan bruke maskinen.