Brannutrykning i Meland

Brannvesen og politi rykket ut da det ble meldt om røykutvikling i et hus på Eikeland i Meland.