Dette er en «tjenestemann»

Hordalending må sone 36 dager i fengsel for å ha slått og sparket en politihund.