Rassikring skjer i krabbegir

Et fåtall av 700 mulige rasfarlige steder i Bergen er vurdert for sikring. Nå skal rasutsatte Salhus vurderes, noe beboerne er glad for.