Nye Fløyen kan gå fløyten

Fylkesmannen sier nei til planene om et nytt opplevelsessenter og helikopterlandingsplass på Fløyen.