Vegen på Vestlandet er dyr og treg

Ferjer og bompengar gjer at det fort kostar deg 20 gonger meir å køyre på Vestlandet enn på Austlandet.