Ikke mer penger til rassikring

Nasjonal rassikringsgruppe får ikke innfridd forventningene om mer penger til rassikring allerede i revidert nasjonalbudsjett.