Avslørte miljøsvin

Miljøagentene sporet opp eieren av dette bosset. Nå har politiet pålagt ham å rydde opp.