Stoppargumenta for kraftlinja

Her er Johan Fredrik Odfjells fire grunnleggjande argument for å gå mot Hardangerlinja.