Aksjon mot tørrfisk-svindel

Fiskeeksportører i Hordaland under mistanke.