Bergen får nok en skattesmekk

Fylkesmannen skifter ikke mening: Bergen kommunes innkreving av eiendomsskatt fører til usaklig forskjellsbehandling, og er dermed ulovlig.